Ombudslijn mbo stopt per 1 september 2017

De ombudslijn mbo is in 2010 door minister Van Bijsterveldt als tijdelijke klachtenlijn ingesteld om mbo-studenten de mogelijkheid te bieden hun klachten bij een onafhankelijke instantie in te dienen. Dit omdat het klachtenrecht onvoldoende verankerd was in de scholen.

Inmiddels is er veel verbeterd en is het klachtenrecht wettelijk vastgelegd. Daarom bevindt Ombudslijn mbo zich nu in een afrondende fase. Klachten ingediend voor 1 september 2017 worden uiteraard door ons opgevolgd. Heb je een klacht na 1 september, neem dan contact op met je school. Vaak kan je via de website van de school een klacht indienen. Of raadpleeg je studiegids voor de juiste procedure.

 
 
a a a