Vakantieperiode zomer 2017In de vakantieperiode zijn de mbo-scholen dicht. Vandaar dat de termijnen van klachtafhandeling hieraan zijn aangepast. We baseren ons op de landelijke indeling van de drie vakantieregio’s. in de lijst staan de regio’s vermeld en de scholen die in deze periode vakantie hebben. Kijk goed want sommige scholen hebben niet dezelfde vakantieperiode als die voor de regio. De scholen staan per periode op alfabetische volgorde. Je kan de lijst hier downloaden.

Houd dus rekening met een langere tijd van behandeling van jouw klacht. Nadat de zomerperiode is afgelopen voor de onderwijsinstelling waarvoor jij een klacht hebt ingediend, wordt jouw klacht door school in behandeling genomen.
 
 
a a a