Vervolg

Wat doet de Ombudslijn MBO met mijn klacht?
Het is belangrijk om het digitale klachtenformulier goed en volledig in te vullen. Onvolledige en anonieme klachten nemen we niet in behandeling. Immers de school moet aan de slag kunnen met de klacht. Nadat je het formulier hebt verstuurd ontvangt de contactpersoon van de onderwijsinstelling die jij hebt aangevinkt op het formulier de klacht. Het blijft namelijk altijd een klacht tussen jou en de school. De school blijft daarvoor verantwoordelijk. Wij volgen de klachtafhandeling: reageren ze op tijd? Welke oplossing wordt er voor de klacht gevonden. Voor schrijnende gevallen fungeert de Ombudslijn als mediator. Daarbij richt de Ombudslijn zich op de procesbewaking en niet op de inhoud.

Wat doet de school met mijn klacht?
De school gaat met je klacht aan de slag en laat je weten of en hoe de klacht is afgehandeld. Dat melden ze ook aan de Ombudslijn MBO. Als de school niet of niet tijdig reageert, gaat de Ombudslijn MBO bij de school na wat er aan de hand is. Je ontvangt altijd een bericht als de klacht is afgehandeld op het mailadres dat je zelf op het formulier hebt ingevuld. Je kunt dan nog reageren of je tevreden bent met de afhandeling door school.

Rapportage
Jaarlijks rapporteert de Ombudslijn MBO aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een overzicht van de klachten. Hoeveel klachten staan er nog open? Welke klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld en welke niet? Uit privacy overwegingen geven we alleen informatie over de school en de beschrijving van de klacht. Jouw persoonlijke gegevens vermelden we niet.

 
 
a a a