Home

Over de Ombudslijn MBO
De Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. En om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten? Studenten en ouders/verzorgers hebben recht op een tijdige, juiste en zorgvuldige behandeling van hun klachten. En dat geldt ook voor leerbedrijven die met de onderwijsinstellingen te maken hebben. Daarnaast kunnen instellingen op basis van de aangereikte informatie hun onderwijs verder verbeteren.

De school is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende klachtenregeling.

Voor welke klachten?
Je kunt een klacht indienen nadat je eerst geprobeerd hebt de klacht zelf met de school te regelen. Als je met een gevoel blijft zitten dat je klacht niet goed behandeld is, dan kun je terecht bij de Ombudslijn MBO. Bij de Ombudslijn mbo kun je alleen schriftelijk een klacht indienen. Daarvoor hebben we een digitaal klachtenformulier gemaakt dat je kunt gebruiken. Als je nog een vraag hebt kun je ons bereiken op: 06 83 97 85 44.

Wil je advies of begeleiding?
Dan verwijzen we je door naar de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Je kunt hen bereiken op: 020 - 52 44 050 of kijk op hun website: www.jobmbo.nl. Zij kunnen je eventueel ook helpen met het invullen van het digitale klachtenformulier.

 
 
a a a